Lidské zdroje

V souladu se svými hodnotami a hluboce zakořeněnou firemní kulturou provádí společnost Mert Hortum ve všech personálních procesech hodnocení podle kompetencí vyžadovaných danou pracovní pozicí a potenciálu a výkonu svých zaměstnanců, aniž by mezi nimi činila jakékoli rozdíly.

İnsan Kaynakları


    Politika lidských zdrojů

    Personální politika a postupy společnosti Mert Hortum jsou definovány a řízeny v souladu s obchodními strategiemi společnosti a značek a s cílem vytvořit organizační kompetence a soubory dovedností, které podpoří výkonnost potřebnou pro udržitelný růst.

    Cílem přístupu k řízení lidských zdrojů je vytvořit motivované, hodnoty vytvářející, inovativní zaměstnance a týmy s vysokou firemní loajalitou v rámci hodnot a kultury společnosti.

    Rozvoj zaměstnanců

    Ve společnosti Mert Hortum se věří, že rozvoje zaměstnanců lze dosáhnout prostřednictvím neustálého učení a informací, a cílem je vytvořit prostředí, kde se každý může rozvíjet. Stejně jako všechny postupy v oblasti lidských zdrojů jsou i aktivity v oblasti vzdělávání a rozvoje spojeny se strategickými cíli a prioritami společnosti.